Pillartech
.
Select Language.svenska.Produkter.Unifoiler 2KW

2kW Unifoiler™ Induktionsförslutare

2kW Sealers: 2kW Unifoilern är industrins “arbetshäst”. Varje system består av en 2 kw IGBT-generator med följande standardutrustning: mikroprocessorkontroll, rostfritt stålskåp, fullständig justerbar produktionskontroll, nödstopp, körsignal, automatstartsfunktion och justerbart alarm för förslutningsfel . Vattenfria Universell Platt eller Kanal/Tunnel förslutarspolare förses med lämplig output-kabellängd designad för att kunna försluta praktiskt taget alla typer av storlekar. Spolarna är utbytbara med varandra så att användaren kan försluta vanliga platta eller doseringslock med samma system. Monteringsalternativ förklaras nedan.

2kw Unifoiler Produkter

2kw Mounted SystemUnifoiler-C Stationärt Bandmonterat System
(Se bild #CG2074-1)

Unifoiler-C har vår 2kW-generator och en Universell Platt eller Kanal/Tunnel förslutarspole. En stationär monteringsställning hjälper till att ansluta förslutarhuvudet till alla typer av befintliga transportband. Ställningen har sex förborrade hål som gör att den kan monteras i den höjd som transportbandet kräver. Det är alltid möjligt att lägga till ett bärbart ställ vid ett senare tillfälle.

 
2kW Portable Cap SealerUnifoiler-U Bärbart Enhetligt System
(Se bild #CG2074-12)

Det här enhetliga systemet förenar generatorn och en Universell Platt eller Kanal/Tunnel förslutarspole till en bärbar, rostfri stålkropp med casterhjul, höjdanpassningsbara ben, spolhöjdsjusterare och 20 tum av spoljusteringshöjd för att foga samman alla komponenter i systemet. Rörligheten tillåter användaren att flytta systemet från linje till linje eller in och ut från linjen, anpassat till kraven från produkten.

 
2kW Cap Sealer with ConveyorUnifoiler-UC Bärbart System med anslutet 6 fot-transportband
(Se bild #CG2074-22)

Unifoiler-UC är unik hos Pillar eftersom vi har designat det bärbara stället för att kunna ansluta ett 6 fot långt transportband med justerbar hastighet till ett 4,5”-bälte. Den har samma komponenter som Unifoiler-U, vilket maximerar förslutningsmöjligheterna med den extra fördelen som ett självständigt system som innehåller ett transportband har! Det här systemet är mycket populärt hos organisationer som inte är helt automatiserade. Det kan lätt integreras i ett hel-linjes transportband vid ett senare tillfälle.