Pillartech
.
Select Language.svenska.Produkter.Unifoiler 1KW

1 kW Unifoiler-systemet

1kW-förslutare: 1kW-Unifoilern är unik eftersom den tillåter ditt system att växa allteftersom din produktion ökar. Varje system består av 1 kW MOSFET-design generator med följande standardkomponenter:: rostfritt stålskåp, membranpekskärm , mikroprocessorkontroll, fullständig justerbar produktionskontroll, nödstopp, körsignal, automatstartsfunktion, och justerbart alarm/timer för förslutningsfel. Generatorn kan ändras från manuell styrning till spolstyrning enbart genom att byta ut spolen. Monteringsalternativ följer här nedan.

Produkter

1kW Manual Low Volume SealerUnifoiler-H Manuell Förslutare
(Se bild CG2070-16)

Det här systemet inkorporerar 1 kW-generatorn och en handhållen spoleför F&U eller labb-ändamål. Maskinen kan försluta upp till 89 mm. Om du behöver en handhållen spole för mer än 89 mm, var god se “Enkla Handhållna Förslutare".

 
1kW Semi-Automatic Low Volume SealerUnifoiler-H Halvautomatisk Förslutare
(Se bild CG2070-24)

Enkelt uttryckt är det här systemet vår Unifoiler-H med ett bordsställ som håller den handhållna spolen så att användningen inte är helt manuell utan halvautomatisk. Förslutarspolen justeras vertikalt på stället och låses fast i ett läge beroende på flaskhöjden. Användaren för sedan falskan in under spolen, trycker på on-knappen och tar bort flaskan efter korrekt förslutartid. Nästa flaska glider tillbaka och processen upprepas. Man behöver inte lyfta spolen om och om igen, vilket sparar tid och kraft.

 
1kW Mounted Low Volume SealerUnifoiler-C Monterat Stationärt System
(Se bild - CG2070-17)

Unifoiler-C använder vår 1kW -generator och vår Universella transportbandsspole som kan försluta ett brett sortiment av slutarstorlekar. En stationär monteringsställning hjälper till att ansluta förslutarhuvudet till alla typer av befintliga transportband. Ställningen har sex förborrade hål som gör att den kan monteras i den höjd som transportbandet kräver. Det är alltid möjligt att lägga till ett bärbart ställ vid ett senare tillfälle.

 
1kW Portable Low Volume SealerUnifoiler-U Bärbart Enhetligt System
(Se bild - CG2070-20)

Det här enhetliga systemet förenar generatorn och den Universella transportbandsspole eller en bärbar, rostfri stålkropp med casterhjul, höjdanpassningsbara ben, spolhöjdsjusterare och 20 tum av spoljusteringshöjd för att foga samman alla komponenter i systemet. Rörligheten tillåter användaren att flytta systemet från linje till linje eller in och ut från linjen, anpassat till kraven från produkten.

 
1kw Low Volume Sealer with ConveyorUnifoiler-UC Bärbart System med anslutet 6 fot-transportband
(Se bild - CG2070-28)

Unifoiler-UC är unik hos Pillar eftersom vi har designat det bärbara stället för att kunna ansluta ett 6 fot långt transportband med justerbar hastighet till ett 4,5”-bälte.

Den har samma komponenter som Unifoiler-U, vilket maximerar förslutningsmöjligheterna med den extra fördelen som ett självständigt system som innehåller ett transportband har! Det här