Pillartech
.
Select Language.svenska.Produkter.Pillar Rullar

Reservspolar eller extraspolar för Pillars lockförslutare

Vår UNIFOILER ™-förslutare erbjuder utbytbara förslutningsspolar som kan gå från manuell användning till transportband, eller från Universal till Tunnel, på några sekunder. Vår induktionsförslutningsspolare fungerar oberoende av våra generatorer för att underlätta övergångar och regelbundet underhåll. Pillars spolar kan repareras. Våra lagningar kan kosta mindre än hälften av priset för en ny spole.

Våra FOILER ™ vattenkylda förslutningssystem har också utbytbara förslutningshuvuden, från platta till universella och tunnel-/kanalspolar.

De nyaste enkla handhållna förslutarna har två olika spolstorlekar för manuell produktion. Båda kan användas med samma generator, vilket tillåter dig att försluta lock med praktiskt taget vilken storlek eller stil som helst. Den mindre spolen har en borttagbar plugg för att försluta doseringslock.

  • Universella spolar försluter standardplatta eller CRC-lock från 15-120 mm.
  • Tunnel-/kanalspolar finns i 12 olika storlekar beroende på den yttre diametern på dina doseringslock.
  • Platta spolar är specialgjorda för Foiler-systemen (vattenkylda) och anpassas efter den yttre lockdiametern.
  • Enkla handhållna förslutare finns från 12-120 mm (två spolalternativ), för de flesta lockstorlekar.
  • Vår Unifoiler-H handhållna system försluter platta lock på 15-89 mm till CRC-lock.
Universal Coil
Universella spolar
(försluter 15-120mm)
Tunnel Coils
Tunnelspolar
(12 storlerkar att välja på)
Unifoiler-H Manual Sealing
Unifoiler-H
manuell förslutning
Semi-Automatic Sealing
Halvautomatisk
förslutning
 
Hand Held Coil
Handhållen spole för doseringslock
Hand Held Coil Plugged
Handhållen spole pluggad för platta lock
Hand Held Coil
Handhållen spole i två storlekar för förslutning av 12-120 mm.
Manual Sealing Dispensing
Manuell förslutning av doseringslock