Pillartech
.
Select Language.svenska.Om Pillar.ITW

Pillar är en del av Illinois Tool Works Inc.

Pillar Technologies bildades 1996 och är industriledande i att utveckla nya produkter på förpacknings- och plastfilmsmarknaden. Som en del av ITW, har företaget bokstavligen tillgång till hundratals produkter från over 700 affärsenheter.

ITW är ett multimiljardföretag med en historia som sträcker sig over 90 år tillbaka i tiden.. I dag designar och tillverkar ITW fästelement och komponenter, utrustning och förbrukningsbara system och många olika specialprodukter för kunder runt om i världen. Företagets många affärsenheter är små, decentraliserade och kundorienterade. Genom att aktivt ägna sig åt lagarbete med kunder och leverantörer, skapar ITW:s män och kvinnor konkurrenskraftiga, överlägsna produkter, lösningar och arbetsmiljöer.

New York Stock Exchange: NYSE:ITW