Pillartech
.
Select Language.norsk.Applikasjoner.Kjemisk

Applikasjoner for Hetteforsegling av Kjemiske Produkter

Kjemikalier er den ledende kandidat for induksjonsforsegling da de kan føre til risikofylte forhold ved lekkasje i shipping eller materialutviklingsprosesser. Fra sprøytemidler, kjemikalier brukt innen jordbruk, kjemikalier til bruk i svømmebasseng, blekemidler, vindu og møbel rensere, rustfjerningmidler, ovns rens til nesten hvilken som helst kjemisk sammensetning, så kan vi tilby en maskin som trygt og sikkert kan beskytte dine produkt. Shipping organisasjoner anerkjent i hele verden har eksplisitt anbefalt induksjonsforsegling til noen av våre kjemikalieproduserende kunder grunnet være erstatningskrav på bakgrunn av lekkede kjemikalier.

Blant risikofylte forhold eller arbeidsområder som må spyles kan det være nødvendig med en vannavkjølt FOILER™.

Bildene representerer typiske produkter som kan være, eller som ikke er, induksjonsforseglet. Pillar påstår ikke å ha forseglet disse produktene.