Pillartech
.
Select Language.České.aplikace.Vaš uzávěr

Typ uzávěru & indukční těsnění uzávěru

Typ vašeho uzávěru je životně důležitou složkou nezbytnou ke správnému určení vašeho indukčního vybavení. Velikost uzávěrů je v rozmezí od 10mm až po víc jak 120mm.

Typy mohou zahrnovat:
  • Dávkovací
  • Flip-Top uzávěr
  • Dětem odolný
  • Push-Pull uzávěr
  • Standardní plochý
  • Čepičkový
  • Dvojitý
  • Odklápěcí

Fotografie představují typické produkty, které jsou nebo mohou být uzavřené indukce. Pilíři si nečiní nárok na tyto produkty z tuleňů