Pillartech
.

Použití těsnících uzávěrů na automobilové výrobky

Automobilový průmysl velmi spoléhá na indukční těsnění pro ochranu maziv, olejů a přísad před únikem nebo kontaminací při jejich manipulaci. Společnost Pillar vám může nabídnout zařízení, které ochrání váš produkt a zabrání polití zákazníka.

Světově proslulé přepravní společnosti okamžitě doporučily indukční těsnění některým z našich zákazníků vyrábějících chemikálie kvůli hlášeným škodám způsobených únikem chemikálií.

 Fotografie představují typické produkty, které jsou nebo mohou být uzavřené indukce. Pilíři si nečiní nárok na tyto produkty z tuleňů.