.
Select Language.svenska.Ansökningar.Automotive

Utrustning för förslutning av motorprodukter

Motorindustrin förlitar sig i stor utsträckning på induktionsförslutning i syfte att hindra smörjmedel, oljor och tillsatser från att läcka i materialbehandlingsprocessen. Pillar kan förse dig med en maskin som skyddar dina produkter på ett säkert sätt samtidigt som kunden slipper spill.

Världskända fraktföretag rekommenderar induktionsförslutning till några av våra kunder som producerar kemikalier på grund av skadeståndsanspråk efter att kemikalier läckt ut.

Bilden kan visa typiska produkter som är, eller kan vara, induktionsförslutna. Pillar påstår sig inte försluta dessa produkter.